shop

Visie en missie

Patiënten kunnen erop vertrouwen dat in onze praktijk optimaal voor hun gezondheid wordt gezorgd. Wij leveren maximale inspanning. Er zijn geen wachttijden. Afspraken worden altijd nagekomen.

 

zorgaanbod

Over ons zorgaanbod

Drie belangrijkste speerpunten zijn:

1. patiëntgerichte zorg, dat betekent zorg op maat en een laagdrempelige toegang

2. persoonlijke zorg, zoveel mogelijk continuïteit van dezelfde huisarts, praktijkondersteuner of assistente

3. innovatie met aandacht voor preventie

Positieve gezondheid/Persoonsgerichte zorg

Onze zorgverleners maken gebruik van deze manier van benadering van ziekte bij een patiënt. Positieve gezondheid/Persoonsgerichte zorg omvat een bredere kijk op gezondheid waarbij de nadruk niet op een aandoening alleen ligt, maar vooral op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Hierin is het belangrijk dat de zorgverlener niet alleen uitgaat van ziekte en zorg, maar ook van gezondheid en gedrag. Zo draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan.
Wij gebruiken daarbij het Spinnenweb van Hubert waarin de volgende vragen centraal staan:
• Hoe voel ik me lichamelijk?
• Hoe gaat het mentaal met me?
• Hoeveel vertrouwen heb ik in mijn eigen toekomst?
• Lukt het me te genieten van het leven?
• In hoeverre kan ik meedoen in de samenleving?
• Hoe ziet mijn dagelijks leven eruit?

www.mijnpositievegezondheid.nl

www.begineengoedgesprek.nl

Daan & Van Ardenne huisartsen: generalisten die heel veel weten van heel veel medische zaken

 

Schrijf u in

 

Inschrijfformulier
 
locatie
Venediën 26
1441 AK Purmerend
een praktijk waarop
je kunt vertrouwen

Copyright © Daan & van Ardenne huisartsenpraktijk